صندلی غذا با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۸,۶۰۰ ۱۸۵,۶۰۰
۱ چک ۱۸۶,۷۰۰ ۱۹۴,۱۰۰
۳ چک ۱۹۴,۸۰۰ ۲۰۲,۵۰۰
۵ چک ۲۰۳,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

وان حمام با عروسک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۷۵,۷۰۰ ۳۹۴,۲۰۰
۱ چک ۳۹۲,۸۰۰ ۴۱۲,۱۰۰
۳ چک ۴۰۹,۹۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
۵ چک ۴۲۷,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چرخ خیاطی موزیکال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۳۳,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۹۱۷,۰۰۰ ۲,۰۱۱,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۸,۰۰۰
۵ چک ۲,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۱۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سرویس آشپزخانه گلناز متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۱,۲۰۰ ۴۲۰,۶۰۰
۱ چک ۴۱۹,۵۰۰ ۴۳۹,۷۰۰
۳ چک ۴۳۷,۷۰۰ ۴۵۸,۸۰۰
۵ چک ۴۵۶,۰۰۰ ۴۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

مخلوط کن کوکی با جام

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۸,۴۰۰ ۷۴۳,۶۰۰
۱ چک ۷۴۰,۶۰۰ ۷۷۷,۴۰۰
۳ چک ۷۷۲,۸۰۰ ۸۱۱,۲۰۰
۵ چک ۸۰۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

پنکه سلفونی درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۵۰۰ ۴۱۸,۰۰۰
۱ چک ۴۱۷,۶۰۰ ۴۳۷,۰۰۰
۳ چک ۴۳۵,۸۰۰ ۴۵۶,۰۰۰
۵ چک ۴۵۴,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

مخلوط کن کوکی دوکاره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۰,۴۰۰ ۷۶۵,۶۰۰
۱ چک ۷۶۳,۶۰۰ ۸۰۰,۴۰۰
۳ چک ۷۹۶,۸۰۰ ۸۳۵,۲۰۰
۵ چک ۸۳۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

یخچال الجی کوچک دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۳۶,۸۰۰ ۵۶۳,۲۰۰
۱ چک ۵۶۱,۲۰۰ ۵۸۸,۸۰۰
۳ چک ۵۸۵,۶۰۰ ۶۱۴,۴۰۰
۵ چک ۶۱۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

آرایشی قلبی داتو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۹۰۰ ۴۷۷,۸۰۰
۱ چک ۴۷۵,۶۰۰ ۴۹۹,۵۰۰
۳ چک ۴۹۶,۳۰۰ ۵۲۱,۲۰۰
۵ چک ۵۱۷,۰۰۰ ۵۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست آرایشی بزرگ باطری خور کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱,۳۳۷,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۹۱,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

ست آرایشی متوسط باطری خور کیفی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۲۶,۰۰۰ ۱,۲۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۳۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۷ عدد

لباسشویی کوچک کوکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۸,۴۰۰ ۷۴۳,۶۰۰
۱ چک ۷۴۰,۶۰۰ ۷۷۷,۴۰۰
۳ چک ۷۷۲,۸۰۰ ۸۱۱,۲۰۰
۵ چک ۸۰۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا