فروش عمده ���������� �������� ������ �������������� در پخش اسباب بازی برادران

بامبی ورقی درج

قیمت کارتنی ۴۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

کالسکه کوچک بی بی لند

قیمت کارتنی ۴۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کالسکه بزرگ بی بی لند

قیمت کارتنی ۸۲۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

اجاق گاز و ظرفشویی بی بی برن۰۰۸۸۲

قیمت کارتنی ۲,۵۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۸۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

آشپزخانه سوپر بی بی برن۰۰۸۸۰۱

قیمت کارتنی ۲,۰۷۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

میز آرایش بی بی برن

قیمت کارتنی ۱,۴۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

میز آرایش قو بی بی برن

قیمت کارتنی ۱,۴۱۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرویس بامبی ( ۴تایی ) درج

قیمت کارتنی ۱,۷۳۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۸۲۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سرویس اتو و میز اتو جعبه ای دانیال

قیمت کارتنی ۱,۲۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

خانه ویلایی جفتی درج

قیمت کارتنی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۱۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

لباسشویی جعبه ای درج

قیمت کارتنی ۱,۲۴۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خانه کوچک درج

قیمت کارتنی ۱,۲۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۱۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا