جاروبرقی جعبه پنجره ای درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۵۲,۰۰۰ ۱,۳۱۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۰۶,۰۰۰ ۱,۳۶۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۶۱,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

آشپز کوچولوی سلفونی زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۱,۲۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰
۳ چک ۱,۲۹۳,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰
۵ چک ۱,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

اسب موزیکال شاخدار جعبه ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۶۲۷,۰۰۰ ۱,۷۰۷,۰۰۰
۳ چک ۱,۶۹۸,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰
۵ چک ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۸۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷ عدد

سبد آبچکان ( سلفونی ) زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۲۸,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۰۰۰
۳ چک ۱,۳۸۶,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست باربیکیو گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۷۱۹,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۰۰۰
۱ چک ۱,۷۹۷,۰۰۰ ۱,۸۸۶,۰۰۰
۳ چک ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۶۸,۰۰۰
۵ چک ۱,۹۵۴,۰۰۰ ۲,۰۵۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سرویس چای خوری ۱۳ تکه چینی هلو کیتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
۳ چک ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰
۵ چک ۱,۲۳۹,۰۰۰ ۱,۲۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سرویس لباسشویی کوکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۵۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

آشپزخانه بی بی کوک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۱۳,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۴۴۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۹۳,۰۰۰ ۱,۵۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سرویس بی بی ناز عروسک دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴۶,۸۰۰ ۹۹۳,۵۰۰
۱ چک ۹۸۹,۹۰۰ ۱,۰۳۸,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰
۵ چک ۱,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سرویس آشپزخانه با عروسک دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۲۸۸,۰۰۰ ۱,۳۵۱,۰۰۰
۱ چک ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
۳ چک ۱,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۰۰۰
۵ چک ۱,۴۶۴,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

وان با عروسک نلیا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰
۱ چک ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۱۰۸,۰۰۰
۳ چک ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۵ چک ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

سرویس آشپزخانه ۵ تکه دورا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۰۲۶,۰۰۰ ۴,۲۲۴,۰۰۰
۱ چک ۴,۲۰۹,۰۰۰ ۴,۴۱۶,۰۰۰
۳ چک ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰
۵ چک ۴,۵۷۵,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا