فروش عمده کیف مدرسه ، کوله پشتی مدرسه و مهد کودک ،جامدادی در پخش اسباب بازی برادران

جامدادی سنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷,۱۰۰ ۹۸,۹۰۰
۱ ماهه ۹۹,۷۰۰ ۱۰۱,۶۰۰
۲ ماهه ۱۰۲,۳۰۰ ۱۰۴,۳۰۰
۳ ماهه ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

جامدادی ۳ زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۶۰,۷۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
۱ ماهه ۳۷۰,۵۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳۸۰,۲۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۳۹۰,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی ۲ زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۶۰۰ ۳۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۳۰۸,۷۰۰ ۳۱۶,۳۰۰
۲ ماهه ۳۱۶,۸۰۰ ۳۲۴,۶۰۰
۳ ماهه ۳۲۵,۰۰۰ ۳۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی تک زیپ فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۰,۵۰۰ ۲۴۶,۰۰۰
۱ ماهه ۲۴۷,۰۰۰ ۲۵۲,۷۰۰
۲ ماهه ۲۵۳,۵۰۰ ۲۵۹,۳۰۰
۳ ماهه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

جامدادی ۳ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۹۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۹۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۹۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸۱,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی ۲ زیپ کلاسیک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۴,۸۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳۹۵,۲۰۰ ۴۰۴,۷۰۰
۲ ماهه ۴۰۵,۶۰۰ ۴۱۵,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱۶,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

جامدادی سنتی ۲ زیپ سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۴۴,۰۰۰ ۴۵۵,۱۰۰
۱ ماهه ۴۵۶,۰۰۰ ۴۶۷,۴۰۰
۲ ماهه ۴۶۸,۰۰۰ ۴۷۹,۷۰۰
۳ ماهه ۴۸۰,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

جامدادی چرم پارچه توری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۹,۶۰۰ ۴۰۹,۷۰۰
۱ ماهه ۴۱۰,۴۰۰ ۴۲۰,۸۰۰
۲ ماهه ۴۲۱,۲۰۰ ۴۳۱,۹۰۰
۳ ماهه ۴۳۲,۰۰۰ ۴۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

جامدادی ۲ قلو ( طرح بغل )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۵,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۱ ماهه ۵۱۸,۷۰۰ ۵۳۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۳۲,۳۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۴۶,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کوله فانتزی برزنتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۱۰۷,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

کوله پشتی caterpilar بزرگ ۱۰۱

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۹۷,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۷۸,۰۰۰ ۳,۱۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کوله پشتی مدرسه شخصیتی کد ۱۰۴

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۹۹۷,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۰۰۰
۱ ماهه ۳,۰۷۸,۰۰۰ ۳,۱۵۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۳۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا