نانچیکو سلفونی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۲۰۰ ۳۷,۸۰۰
۱ چک ۳۶,۸۰۰ ۳۹,۵۰۰
۳ چک ۳۸,۴۰۰ ۴۱,۲۰۰
۵ چک ۴۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

تیروکمان سلفونی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۷,۲۰۰ ۲۸,۱۰۰
۱ چک ۲۸,۵۰۰ ۲۹,۴۰۰
۳ چک ۲۹,۷۰۰ ۳۰,۷۰۰
۵ چک ۳۱,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰۰ عدد

ترقه ۱۲ تیر هفت تیر طلایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰
۱ چک ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۹۰۰
۳ چک ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۹۰۰
۵ چک ۲۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴۰ عدد

ترقه ۸ تیر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۹۰۰
۱ چک ۳۰,۳۰۰ ۳۱,۲۰۰
۳ چک ۳۱,۶۰۰ ۳۲,۶۰۰
۵ چک ۳۳,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا