خرید عمده خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله در پخش اسباب بازی برادران

ست خط کش ۴ عددی ژله ای آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۸,۷۰۰
۱ چک ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۳,۸۰۰
۳ چک ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۸,۹۰۰
۵ چک ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

شابلون ژله ای ۲۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۶,۱۰۰
۱ چک ۱۴۵,۳۰۰ ۱۵۰,۱۰۰
۳ چک ۱۴۹,۱۰۰ ۱۵۴,۰۰۰
۵ چک ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

خط کش ۳۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲,۲۰۰ ۲۳,۱۰۰
۱ چک ۲۲,۸۰۰ ۲۳,۷۰۰
۳ چک ۲۳,۴۰۰ ۲۴,۳۰۰
۵ چک ۲۴,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۶۴ عدد

خط کش شابلون دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱,۴۰۰ ۳۲,۳۰۰
۱ چک ۳۲,۳۰۰ ۳۳,۲۰۰
۳ چک ۳۳,۱۰۰ ۳۴,۱۰۰
۵ چک ۳۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

خط کش ۴ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ چک ۱۲۶,۳۰۰ ۱۲۹,۲۰۰
۳ چک ۱۲۹,۶۰۰ ۱۳۲,۶۰۰
۵ چک ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

صابون فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۵,۱۰۰ ۸۶,۹۰۰
۱ چک ۸۷,۴۰۰ ۸۹,۳۰۰
۳ چک ۸۹,۷۰۰ ۹۱,۶۰۰
۵ چک ۹۲,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۷۶ عدد

خط کش ۴ تکه ژله ای

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۹,۶۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۱ چک ۱۴۳,۴۰۰ ۱۴۷,۲۰۰
۳ چک ۱۴۷,۲۰۰ ۱۵۱,۱۰۰
۵ چک ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

ست ریاضی CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۰۴۳,۰۰۰
۱ چک ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰
۳ چک ۱,۰۷۲,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
۵ چک ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ست شابلون نشکن( ۲ عددی ) WONDERFUL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۳۰۰ ۹۷,۱۰۰
۱ چک ۹۶,۹۰۰ ۹۹,۷۰۰
۳ چک ۹۹,۴۰۰ ۱۰۲,۳۰۰
۵ چک ۱۰۲,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

تخته شاسی JM۱۱۱ مدرج پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۷,۳۰۰ ۴۳۸,۴۰۰
۱ چک ۴۳۸,۹۰۰ ۴۵۰,۳۰۰
۳ چک ۴۵۰,۴۰۰ ۴۶۲,۱۰۰
۵ چک ۴۶۲,۰۰۰ ۴۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا