قیمت عمده خط کش ، شابلون ،گونیا ، نقاله در پخش اسباب بازی برادران

ست شابلون نشکن( ۲ عددی ) WONDERFUL

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۴,۱۰۰ ۹۹,۴۰۰
۱ چک ۹۸,۴۰۰ ۱۰۳,۹۰۰
۳ چک ۱۰۲,۷۰۰ ۱۰۸,۴۰۰
۵ چک ۱۰۷,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸۰ عدد

خط کش ۴ تکه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۳,۲۰۰ ۱۲۸,۴۰۰
۱ چک ۱۲۸,۸۰۰ ۱۳۴,۳۰۰
۳ چک ۱۳۴,۴۰۰ ۱۴۰,۱۰۰
۵ چک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

شابلون ژله ای ۲۰ سانت آریا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۲,۵۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
۱ چک ۱۴۹,۰۰۰ ۱۵۸,۲۰۰
۳ چک ۱۵۵,۵۰۰ ۱۶۵,۱۰۰
۵ چک ۱۶۲,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا