چتر عروسکی شمعی سفره ای سایز ۱۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۶۵,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۷,۰۰۰ ۱,۲۲۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۲۸,۰۰۰ ۱,۲۵۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

چتر ۲۴ فنر مردانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۶۸,۰۰۰ ۲,۹۳۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۳,۰۱۹,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۲۳,۰۰۰ ۳,۰۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۰۱,۰۰۰ ۳,۱۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چتر ۲۴ فنر زنانه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۸۹۵,۰۰۰ ۲,۹۶۷,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۹۷۳,۰۰۰ ۳,۰۴۷,۰۰۰
۲ ماهه ۳,۰۵۱,۰۰۰ ۳,۱۲۷,۰۰۰
۳ ماهه ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۳,۲۰۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چتر اتومات

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۴۵۳,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۴۵۷,۰۰۰ ۲,۵۱۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چتر طرح دار سایز ۱۷

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹۹,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۰۲۶,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۵۳,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

چتر پرچمی سایز ۱۹

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۳,۷۰۰ ۷۶۲,۲۰۰
۱ ماهه ۷۶۳,۸۰۰ ۷۸۲,۸۰۰
۲ ماهه ۷۸۳,۹۰۰ ۸۰۳,۴۰۰
۳ ماهه ۸۰۴,۰۰۰ ۸۲۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

چتر تاشو TANK

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۹۱۴,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۶۶,۰۰۰ ۲,۰۱۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۰۶۸,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۱۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چتر ۱۶ فنر طرح تانک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۳۲,۴۰۰ ۹۵۵,۵۰۰
۱ ماهه ۹۵۷,۶۰۰ ۹۸۱,۳۰۰
۲ ماهه ۹۸۲,۸۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۰۸,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

چتر ۱۶ فنر دسته عصایی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۴۹۸,۰۰۰ ۱,۵۳۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۳۹,۰۰۰ ۱,۵۷۷,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۵۷۹,۰۰۰ ۱,۶۱۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

چتر ۱۶ فنر رنگین کمانی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۱,۲۰۰ ۹۹۵,۳۰۰
۱ ماهه ۹۹۷,۵۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۲۳,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

چتر پرچمی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۶۶,۰۰۰ ۶۸۲,۶۰۰
۱ ماهه ۶۸۴,۰۰۰ ۷۰۱,۱۰۰
۲ ماهه ۷۰۲,۰۰۰ ۷۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۷۲۰,۰۰۰ ۷۳۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دستکش دخترانه قلبی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۳,۲۰۰ ۶۲۹,۰۰۰
۱ ماهه ۶۲۹,۸۰۰ ۶۴۶,۰۰۰
۲ ماهه ۶۴۶,۴۰۰ ۶۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۶۶۳,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا