فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

قطار big train ۵۱۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۸,۱۰۰
۱ چک ۲۴۶,۵۰۰ ۲۵۹,۴۰۰
۳ چک ۲۵۷,۲۰۰ ۲۷۰,۷۰۰
۵ چک ۲۶۸,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

ماشین کوری کارسون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۴,۵۰۰ ۱۷۲,۴۰۰
۱ چک ۱۷۲,۰۰۰ ۱۸۰,۳۰۰
۳ چک ۱۷۹,۵۰۰ ۱۸۸,۱۰۰
۵ چک ۱۸۷,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ماشین اسپیدو TRITI

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۵۴,۰۰۰ ۴۷۶,۹۰۰
۱ چک ۴۷۴,۷۰۰ ۴۹۸,۶۰۰
۳ چک ۴۹۵,۳۰۰ ۵۲۰,۳۰۰
۵ چک ۵۱۶,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

مینی کوپر

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۲۷,۹۰۰ ۲۳۹,۳۰۰
۱ چک ۲۳۸,۲۰۰ ۲۵۰,۲۰۰
۳ چک ۲۴۸,۶۰۰ ۲۶۱,۱۰۰
۵ چک ۲۵۹,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

هامر قدرتی آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۸۵,۲۰۰ ۶۱۴,۲۰۰
۱ چک ۶۱۱,۸۰۰ ۶۴۲,۱۰۰
۳ چک ۶۳۸,۴۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۵ چک ۶۶۵,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

هلیکوپتر ۲ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۰,۵۰۰ ۱۲۵,۸۰۰
۱ چک ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۱,۵۰۰
۳ چک ۱۳۱,۵۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۵ چک ۱۳۷,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

موتور p۶ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۶,۸۰۰
۱ چک ۱۷۵,۷۰۰ ۱۸۴,۹۰۰
۳ چک ۱۸۳,۳۰۰ ۱۹۲,۹۰۰
۵ چک ۱۹۱,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین طرح نشکن قدرتی راشا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۵,۲۰۰
۱ چک ۲۲۴,۴۰۰ ۲۳۵,۵۰۰
۳ چک ۲۳۴,۲۰۰ ۲۴۵,۷۰۰
۵ چک ۲۴۴,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

وانت فورد خزلی پلاست

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵۷,۲۰۰ ۳۷۴,۸۰۰
۱ چک ۳۷۳,۵۰۰ ۳۹۱,۹۰۰
۳ چک ۳۸۹,۷۰۰ ۴۰۸,۹۰۰
۵ چک ۴۰۶,۰۰۰ ۴۲۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۱۰۰ ۱۹۱,۸۰۰
۱ چک ۱۹۰,۴۰۰ ۲۰۰,۵۰۰
۳ چک ۱۹۸,۷۰۰ ۲۰۹,۲۰۰
۵ چک ۲۰۷,۰۰۰ ۲۱۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین موستانگ GT قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۶۰۰ ۵۷۲,۰۰۰
۱ چک ۵۷۰,۴۰۰ ۵۹۸,۰۰۰
۳ چک ۵۹۵,۲۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
۵ چک ۶۲۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین پلیس وروجک خزلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۸,۸۰۰ ۳۲۴,۷۰۰
۱ چک ۳۲۲,۹۰۰ ۳۳۹,۴۰۰
۳ چک ۳۳۶,۹۰۰ ۳۵۴,۲۰۰
۵ چک ۳۵۱,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا