لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

بوگاتی وکیومی پلیس و اسپرت درج

قیمت کارتنی ۵۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

موتور سوزوکی وکیومی درج

قیمت کارتنی ۲۸۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

جیپ وکیوم درج

قیمت کارتنی ۶۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین پورشه اسپرت و پلیس درج

قیمت کارتنی ۴۳۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون حمل موتور بزرگ درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۸۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

ماشین رولز رویس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین مسابقه گالوپ درج

قیمت کارتنی ۴۴۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

سمند رنگی وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مولتی ون وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۵۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

بیل مکانیکی هیوندا وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۰۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ماشین لندرور اسپرت و پلیس وکیومی درج

قیمت کارتنی ۶۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون پنترز چادری درج

قیمت کارتنی ۵۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا