فروش عمده ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

استند فروشگاهی مک کوئین بن توی

قیمت کارتنی ۱۱۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۸ عدد

موتور هارلی کراس پرشین

قیمت کارتنی ۱۹۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

هلیکوپتر ۲ عددی

قیمت کارتنی ۱۳۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۰ عدد

هواپیما روکارتی جم تویز

قیمت کارتنی ۱۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

هلی کوپتر ساختنی پرشین

قیمت کارتنی ۱۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

موتور p۶ تک جعبه پرشین

قیمت کارتنی ۱۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۰ عدد

مک کوئین و ماتر لنگ دراز تسما

قیمت کارتنی ۱۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ماشین روکارتی ۶ عددی گود دی

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۰ عدد

ماشین کرمی روژان

قیمت کارتنی ۱۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

ماشین کامپیوتری - ۳ عددی بازیمو

قیمت کارتنی ۱۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۲ عدد

کامیونت ساینا

قیمت کارتنی ۱۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

نیسان ۳ عددی متوسط

قیمت کارتنی ۱۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۳۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا