لیست قیمت ماشین ، موتور ، هواپیما و قطار در پخش اسباب بازی برادران

ماشین کوچک راهسازی فانتزی تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۷۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۲,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۰ عدد

هلیکوپتر ۲ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۰,۲۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲۳,۵۰۰ ۱۲۶,۳۰۰
۲ ماهه ۱۲۶,۷۰۰ ۱۲۹,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

مک کوئین و ماتر لنگ دراز تسما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پراید وانت بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۲,۲۰۰ ۱۸۶,۸۰۰
۱ ماهه ۱۸۷,۱۰۰ ۱۹۱,۹۰۰
۲ ماهه ۱۹۲,۰۰۰ ۱۹۶,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ماشین مسابقه بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳۲,۲۰۰ ۱۳۵,۹۰۰
۱ ماهه ۱۳۵,۸۰۰ ۱۳۹,۶۰۰
۲ ماهه ۱۳۹,۴۰۰ ۱۴۳,۳۰۰
۳ ماهه ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

موتور p۶ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۸,۳۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۱ ماهه ۱۷۲,۹۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
۲ ماهه ۱۷۷,۴۰۰ ۱۸۲,۳۰۰
۳ ماهه ۱۸۲,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

هواپیمای ۶ عددی رو کارتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۵۵,۴۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۵۹,۶۰۰ ۱۶۴,۳۰۰
۲ ماهه ۱۶۳,۸۰۰ ۱۶۸,۶۰۰
۳ ماهه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۵ عدد

هواپیما روژان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۳,۷۰۰ ۱۶۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۱۰۰ ۱۷۲,۹۰۰
۲ ماهه ۱۷۲,۵۰۰ ۱۷۷,۴۰۰
۳ ماهه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

هلی کوپتر ساختنی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱۵,۶۰۰ ۱۱۹,۳۰۰
۱ ماهه ۱۱۸,۷۰۰ ۱۲۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۲۱,۸۰۰ ۱۲۵,۷۰۰
۳ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

جرثقیل بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۷,۶۰۰ ۱۳۱,۳۰۰
۱ ماهه ۱۳۱,۱۰۰ ۱۳۴,۹۰۰
۲ ماهه ۱۳۴,۵۰۰ ۱۳۸,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

استند فروشگاهی مک کوئین بن توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۹,۹۰۰ ۱۰۲,۶۰۰
۱ ماهه ۱۰۲,۶۰۰ ۱۰۵,۴۰۰
۲ ماهه ۱۰۵,۳۰۰ ۱۰۸,۲۰۰
۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۸ عدد

ماشین روکارتی ۶ عددی گود دی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۸,۵۰۰ ۱۳۲,۲۰۰
۱ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۸۰۰
۲ ماهه ۱۳۵,۵۰۰ ۱۳۹,۴۰۰
۳ ماهه ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا