لیست قیمت ورزش های کودکانه در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

توپ هندوانه وارداتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۶۲,۸۰۰ ۱۶۶,۵۰۰
۱ ماهه ۱۶۸,۲۰۰ ۱۷۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱۷۳,۶۰۰ ۱۷۷,۵۰۰
۳ ماهه ۱۷۹,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۰۰,۳۰۰ ۳۰۸,۴۰۰
۱ ماهه ۳۱۰,۲۰۰ ۳۱۸,۶۰۰
۲ ماهه ۳۲۰,۱۰۰ ۳۲۸,۸۰۰
۳ ماهه ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

بولینگ جعبه ای دانیال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۷۳,۷۰۰ ۹۹۷,۳۰۰
۱ ماهه ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۰۳۷,۰۰۰ ۱,۰۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹ عدد

توپ بسکتبال سایز ۱ بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۹,۸۰۰ ۷۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۳۳,۲۰۰ ۷۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۷۵۶,۶۰۰ ۷۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اسکیت برد نشکن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۱۹۳,۰۰۰ ۱,۲۲۴,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۳۱,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

راکت پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۱,۰۰۰ ۱۲۳,۷۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۷,۸۰۰
۲ ماهه ۱۲۹,۰۰۰ ۱۳۱,۹۰۰
۳ ماهه ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

توپ آپارتمانی ۴ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۹,۶۰۰ ۵۲۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۲۶,۴۰۰ ۵۴۰,۵۰۰
۲ ماهه ۵۴۳,۲۰۰ ۵۵۷,۷۰۰
۳ ماهه ۵۶۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

توپ آپارتمانی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۲۵,۹۰۰ ۵۳۸,۷۰۰
۱ ماهه ۵۴۳,۳۰۰ ۵۵۶,۴۰۰
۲ ماهه ۵۶۰,۶۰۰ ۵۷۴,۲۰۰
۳ ماهه ۵۷۸,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

هاور هاکی با تیر دروازه بارسلونا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۳۱,۰۰۰ ۱,۸۷۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۹۲,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۵۲,۰۰۰ ۲,۰۰۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۱۳,۰۰۰ ۲,۰۶۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲ عدد

توپ فانتزی ۴ عددی بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱۵,۱۰۰ ۶۳۰,۶۰۰
۱ ماهه ۶۳۵,۴۰۰ ۶۵۱,۴۰۰
۲ ماهه ۶۵۵,۷۰۰ ۶۷۲,۲۰۰
۳ ماهه ۶۷۶,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز کوچک بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

کفش اسکیت استریت رانر سایز متوسط بتا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۳,۲۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۳,۶۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد
بالا