شیپور متوسط استادیوم

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۱۰۰ ۴۹,۰۰۰
۱ ماهه ۴۹,۴۰۰ ۵۰,۳۰۰
۲ ماهه ۵۰,۷۰۰ ۵۱,۶۰۰
۳ ماهه ۵۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰۰ عدد

راکت پلاستیکی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۹۱,۵۰۰ ۹۳,۴۰۰
۱ ماهه ۹۴,۰۰۰ ۹۵,۹۰۰
۲ ماهه ۹۶,۵۰۰ ۹۸,۴۰۰
۳ ماهه ۹۹,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا