چسبونک طرح دار آهو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۱,۶۰۰ ۲۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۸,۴۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۵,۲۰۰ ۲۷۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۲,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۰ عدد

گوئینگ بال

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۱,۹۰۰ ۳۳۰,۲۰۰
۱ ماهه ۳۳۰,۶۰۰ ۳۳۹,۱۰۰
۲ ماهه ۳۳۹,۳۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۳ ماهه ۳۴۸,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

راکت سهند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۲,۱۰۰ ۲۳۷,۷۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۴۰۰ ۲۴۴,۱۰۰
۲ ماهه ۲۴۴,۷۰۰ ۲۵۰,۵۰۰
۳ ماهه ۲۵۱,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۹ عدد

بولینگ زرین تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۶,۶۰۰ ۳۹۵,۹۰۰
۱ ماهه ۳۹۷,۱۰۰ ۴۰۶,۶۰۰
۲ ماهه ۴۰۷,۵۰۰ ۴۱۷,۳۰۰
۳ ماهه ۴۱۸,۰۰۰ ۴۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

توپ آپارتمانی بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۸۸,۵۰۰ ۳۹۸,۶۰۰
۱ ماهه ۳۹۹,۰۰۰ ۴۰۹,۴۰۰
۲ ماهه ۴۰۹,۵۰۰ ۴۲۰,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۰,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

توپ آپارتمانی ۴ عددی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۰,۳۰۰ ۳۹۹,۶۰۰
۱ ماهه ۴۰۰,۹۰۰ ۴۱۰,۴۰۰
۲ ماهه ۴۱۱,۴۰۰ ۴۲۱,۲۰۰
۳ ماهه ۴۲۲,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بسکتبال متوسط

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۴۳,۱۰۰ ۳۵۲,۴۰۰
۱ ماهه ۳۵۲,۴۰۰ ۳۶۱,۹۰۰
۲ ماهه ۳۶۱,۷۰۰ ۳۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۳۷۱,۰۰۰ ۳۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

بسکتبال کوچک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۲,۵۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
۱ ماهه ۲۵۹,۳۰۰ ۲۶۶,۰۰۰
۲ ماهه ۲۶۶,۱۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲۷۳,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

راکت طلقی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۲۳,۷۰۰ ۳۳۲,۰۰۰
۱ ماهه ۳۳۲,۵۰۰ ۳۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۳۴۱,۲۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
۳ ماهه ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۰ عدد

بولینگ سلفونی با حلقه پرتاب امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۰۲,۳۰۰ ۴۱۲,۵۰۰
۱ ماهه ۴۱۳,۲۰۰ ۴۲۳,۷۰۰
۲ ماهه ۴۲۴,۱۰۰ ۴۳۴,۸۰۰
۳ ماهه ۴۳۵,۰۰۰ ۴۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد

راکت پلاستیکی بزرگ آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۵,۸۰۰ ۲۴۲,۳۰۰
۱ ماهه ۲۴۲,۲۰۰ ۲۴۸,۹۰۰
۲ ماهه ۲۴۸,۶۰۰ ۲۵۵,۴۰۰
۳ ماهه ۲۵۵,۰۰۰ ۲۶۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فوتی نوباوه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۱۰,۸۰۰ ۳۱۸,۲۰۰
۱ ماهه ۳۱۹,۲۰۰ ۳۲۶,۸۰۰
۲ ماهه ۳۲۷,۶۰۰ ۳۳۵,۴۰۰
۳ ماهه ۳۳۶,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا