فروش عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

کارتخوان باطری خور

قیمت کارتنی ۸۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست چرخ بستنی گلدن تویز

قیمت کارتنی ۱,۴۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ست باغبانی گلدن تویز

قیمت کارتنی ۱,۶۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

ابزار کیفی آتا تویز

قیمت کارتنی ۶۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ست پزشکی کیتی

قیمت کارتنی ۱۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ست پزشکی کتابی بزرگ

قیمت کارتنی ۵۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

دستگاه کارتخوان

قیمت کارتنی ۴۶۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۹۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماهیگیر باطری خور نلیا

قیمت کارتنی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پمپ بنزین ۲ نازله

قیمت کارتنی ۱,۶۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۷۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

ابزار جعبه ای سوپر

قیمت کارتنی ۷۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پزشکی رنگارنگ مینی

قیمت کارتنی ۲۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پمپ بنزین ۲ نازله داتو

قیمت کارتنی ۱,۱۴۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا