فروش عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

ست پزشکی کیفی درج

قیمت کارتنی ۱,۵۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۰ عدد

دکتری رنگارنگ ماتیا

قیمت کارتنی ۱۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ابزار ۲۹ قطعه کلاهدار درج

قیمت کارتنی ۸۲۷,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ابزار کیفی

قیمت کارتنی ۳۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ابزار چمدانی درج

قیمت کارتنی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سوپر مارکت با چرخ خرید هایپر بی بی برن ۰۰۸۴۱

قیمت کارتنی ۱,۵۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۸۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴ عدد

باغبان کوچولو

قیمت کارتنی ۳۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

میز ابزار بی بی برن ۰۰۸۵۷

قیمت کارتنی ۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۰۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پزشکی روکارتی

قیمت کارتنی ۱۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

پزشکی روکارتی بزرگ

قیمت کارتنی ۱۷۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پزشکی شرینکی

قیمت کارتنی ۲۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۶ عدد

بیل و کلنگ

قیمت کارتنی ۱۲۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا