فروش عمده لوازم ، ابزار ، ادوات شغل ها در پخش اسباب بازی برادران

ست پزشکی کیتی

قیمت کارتنی ۱۷۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پزشکی پروانه ای

قیمت کارتنی ۱۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۹۲ عدد

پزشکی روکارتی

قیمت کارتنی ۱۳۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ابزار کلاه دار

قیمت کارتنی ۱۳۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

بیل و کلنگ

قیمت کارتنی ۱۵۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا