فروش عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

جورچین نخ بازی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۵ عدد

جورچین هواپیما

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۷,۷۰۰ ۷۹,۵۰۰
۱ ماهه ۷۹,۸۰۰ ۸۱,۷۰۰
۲ ماهه ۸۱,۹۰۰ ۸۳,۸۰۰
۳ ماهه ۸۴,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا