فروش عمده دومینو ، لگو ها و ساختنی ها در پخش اسباب بازی برادران

لگو ۲۲ تکه

قیمت کارتنی ۱۶۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

ستاره دنباله دار

قیمت کارتنی ۱۲۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا