فروش عمده فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

 • آتش بازی

  آتش بازی

 • سیسمونی

  سیسمونی

 • وسائل جنگی

  وسائل جنگی

 • دخترانه

  دخترانه

 • تابستانه

  تابستانه

 • مشاغل

  مشاغل

 • عروسک ها

  عروسک ها

 • فیگور، ربات، کوکی، انیمیشن

  فیگور، ربات،...

 • دومینو، لگوها و ساختنی ها

  دومینو، لگوها و...

 • سرگرمی و موسیقی

  سرگرمی و موسیقی

 • وسائل نقلیه

  وسائل نقلیه

 • خیابانی و بزرگ

  خیابانی و بزرگ

 • تاب، سرسره، میز، صندلی

  تاب، سرسره،...

 • چتر، زمستانی

  چتر، زمستانی

 • سایر اسباب بازی ها

  سایر اسباب بازی...

مچ بند بن تن آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۱,۱۰۰ ۲۳۷,۵۰۰
۱ ماهه ۲۳۸,۷۰۰ ۲۴۵,۳۰۰
۲ ماهه ۲۴۶,۳۰۰ ۲۵۳,۱۰۰
۳ ماهه ۲۵۴,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۵ عدد

فیگور هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۳۱,۳۰۰ ۴۴۲,۲۰۰
۱ ماهه ۴۴۵,۵۰۰ ۴۵۶,۸۰۰
۲ ماهه ۴۵۹,۷۰۰ ۴۷۱,۴۰۰
۳ ماهه ۴۷۴,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور ۳ عددی نینجا آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۴۰,۸۰۰ ۸۶۲,۶۰۰
۱ ماهه ۸۶۸,۵۰۰ ۸۹۱,۱۰۰
۲ ماهه ۸۹۶,۲۰۰ ۹۱۹,۵۰۰
۳ ماهه ۹۲۴,۰۰۰ ۹۴۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۴ عدد

ست هالک روکارتی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۳,۶۰۰ ۹۱۶,۳۰۰
۱ ماهه ۹۲۳,۰۰۰ ۹۴۶,۵۰۰
۲ ماهه ۹۵۲,۵۰۰ ۹۷۶,۷۰۰
۳ ماهه ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۴ عدد

لاکپشت اسکیت سوار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۶۲,۹۰۰ ۲۶۹,۳۰۰
۱ ماهه ۲۷۱,۶۰۰ ۲۷۸,۲۰۰
۲ ماهه ۲۸۰,۳۰۰ ۲۸۷,۱۰۰
۳ ماهه ۲۸۹,۰۰۰ ۲۹۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

دایناسور

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۹۹,۰۰۰ ۹۲۱,۸۰۰
۱ ماهه ۹۲۸,۷۰۰ ۹۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۹۵۸,۳۰۰ ۹۸۲,۶۰۰
۳ ماهه ۹۸۸,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۲ عدد

دایناسور بزرگ

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰۹,۸۰۰ ۷۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۷۳۳,۲۰۰ ۷۵۲,۰۰۰
۲ ماهه ۷۵۶,۶۰۰ ۷۷۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

حیوانات مفصلی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۳,۲۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
۱ ماهه ۴۸۸,۸۰۰ ۵۰۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵۰۴,۴۰۰ ۵۱۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵۲۰,۰۰۰ ۵۳۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ست روکارتی هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۱۹۴,۰۰۰ ۱,۲۲۲,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۳۱۳,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست کامل جعبه ای هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۲,۲۵۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۳۴۴,۰۰۰ ۲,۳۹۹,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۴۱۷,۰۰۰ ۲,۴۷۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

نیم ست جعبه ای هالک

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۳۳۴,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۴۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۴۲۲,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸ عدد

فیگور بتمن TRITI

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۸۷,۰۰۰ ۱,۶۲۸,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۸۲,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۹۲,۰۰۰ ۱,۷۳۶,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۷۴۵,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶ عدد
بالا