لیست قیمت فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

کرم ابریشم بازیگوش تک توی

قیمت کارتنی ۲۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست نینجا آتا تویز

قیمت کارتنی ۵۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لباس مرد عنکبوتی (تا ۶ سال)

قیمت کارتنی ۲۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۸۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۳۲ عدد

باغ وحش ۱۱۰

قیمت کارتنی ۸۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹۶ عدد

حیوانات اهلی بزرگ درج

قیمت کارتنی ۳۹۸,۲۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

ست ددپول آتا تویز

قیمت کارتنی ۶۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۲۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

ربات مبارز هیرو آتا تویز

قیمت کارتنی ۲۶۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

فیگور هالک

قیمت کارتنی ۱۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ست اسپایدرمن

قیمت کارتنی ۳۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

ست هالک

قیمت کارتنی ۳۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

ست نینجا وکیومی

قیمت کارتنی ۳۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۷ عدد

اسپایدرمن روکارتی

قیمت کارتنی ۳۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا