خرید عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

کرم ابریشم بازیگوش تک توی

قیمت کارتنی ۳۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

باغ وحش زیبا

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لباس پی جی ماسک (گروه شب نقاب)

قیمت کارتنی ۷۴۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۹۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ست تاج، چوب جادویی و مدل مو فروزن

قیمت کارتنی ۴۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۷۲ عدد

حیوانات وحشی سلفونی

قیمت کارتنی ۴۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۴ عدد

حیوانات مزرعه امین

قیمت کارتنی ۴۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور نینجا ۲ عددی

قیمت کارتنی ۲۲۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

حیوانات اهلی و وحشی ۷ عددی

قیمت کارتنی ۶۵۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

حیوانات مزرعه ۵ عددی

قیمت کارتنی ۵۷۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۴ عدد

لباس پسر گربه ای کامل

قیمت کارتنی ۳۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

دایناسور بزرگ

قیمت کارتنی ۴۸۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

حیوانات مفصلی

قیمت کارتنی ۴۴۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۷۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا