فروش عمده فیگورها ، حیوانات و شخصیت انیمیشن در پخش اسباب بازی برادران

سوسک نرم تن آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۳,۸۰۰ ۱۳,۸۰۰
۱ چک ۱۴,۲۰۰ ۱۴,۲۰۰
۳ چک ۱۴,۶۰۰ ۱۴,۶۰۰
۵ چک ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۹۲۰۰ عدد

مورچه نرم تن آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۵,۱۰۰ ۳۶,۰۰۰
۱ چک ۳۶,۱۰۰ ۳۷,۰۰۰
۳ چک ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
۵ چک ۳۸,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۶۸۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا