فروش عمده �������� �������� �� ���� �������� �� ���� �������� در پخش اسباب بازی برادران

ژل اسلایم رنگی شیشه ای ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم خامه ای ODDY

قیمت کارتنی ۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم اکلیلی ODDY

قیمت کارتنی ۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم دونه برفی ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم پاستیلی ODDY

قیمت کارتنی ۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم جور (چند مدل اسلایم) ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۱ کیلو

قیمت کارتنی ۵۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۱۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

شن جادویی ۷۵۰ گرم

قیمت کارتنی ۵۱۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۴۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

شن جادویی ۲ کیلو

قیمت کارتنی ۹۵۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

شن جادویی ۵۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۴۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

اپل اسلایم خامه ایODDY

قیمت کارتنی ۱۷۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی بی بی لند، فکرآوران، درج، دانیال، بی بی بورن، تک توی، زرین، سالار، کیوان، هفت تیر طلایی

بالا