خرید عمده خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

بابل اسلایم اکلیلی

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم فلور

قیمت کارتنی ۱۸۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم خرسی ۳۵۰ گرم کوئین

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بابل اسلایم میکس ( جور )

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

ژل اسلایم هفت رنگ ODDY

قیمت کارتنی ۱۰۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

ژل اسلایم گلکسی ODDY

قیمت کارتنی ۱۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بابل اسلایم دونه برفی

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم ۳ بعدی

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

بابل اسلایم خامه ای

قیمت کارتنی ۱۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۹۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

واتر اسلایم بابل

قیمت کارتنی ۱۷۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

اسلایم میوه ای ۳۰۰ گرم

قیمت کارتنی ۱۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

شن جادویی ۳۰۰ گرم (۲قالب)

قیمت کارتنی ۱۲۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۳۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا