لیست قیمت خمیر بازی ، شن بازی ، اسلایم در پخش اسباب بازی برادران

خمیر بازی ۸ رنگ وکیومی با ابزار آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۰ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

خمیر سطلی بزرگ ۱۲ رنگ به همراه DVD آریا

قیمت کارتنی ۱,۴۵۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۵۵۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر بازی آدمکی ۱۴رنگ آریا

قیمت کارتنی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۹۴۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

خمیر سطلی بزرگ لیا آریا

قیمت کارتنی ۲,۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

خمیر بازی سطلی بزرگ کیا ( آریا )

قیمت کارتنی ۲,۴۸۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۶۶۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا