قیمت عمده قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان در پخش اسباب بازی برادران

 • ورزشی بزرگسال

  ورزشی بزرگسال

 • ورزش های کودکانه

  ورزش های کودکانه

 • قمقمه ، ظرف غذا ، لیوان

  قمقمه ، ظرف غذا...

 • فیجت ، اسکویشی ،میشبال

  فیجت ، اسکویشی...

قمقمه فانتزی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۲۱,۸۰۰ ۲۲۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۹۰۰ ۲۳۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۳۶,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ظرف غذا یاس

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۱۴,۷۰۰ ۲۲۰,۲۰۰
۱ ماهه ۲۲۱,۸۰۰ ۲۲۷,۴۰۰
۲ ماهه ۲۲۸,۹۰۰ ۲۳۴,۷۰۰
۳ ماهه ۲۳۶,۰۰۰ ۲۴۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶ عدد

قمقمه فلاسکی لیوان دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۵,۵۰۰ ۱۲۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۲۹,۷۰۰ ۱۳۲,۵۰۰
۲ ماهه ۱۳۳,۸۰۰ ۱۳۶,۷۰۰
۳ ماهه ۱۳۸,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

لیوان نی دار مینیون

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۹۶,۵۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
۱ ماهه ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۸,۶۰۰
۲ ماهه ۲۰۹,۵۰۰ ۲۱۵,۳۰۰
۳ ماهه ۲۱۶,۰۰۰ ۲۲۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه پلی کربنات ۶۰۰ میل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۰۰,۵۰۰ ۵۱۳,۲۰۰
۱ ماهه ۵۱۷,۰۰۰ ۵۳۰,۱۰۰
۲ ماهه ۵۳۳,۵۰۰ ۵۴۷,۰۰۰
۳ ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۷۲ عدد

قمقمه عینکی مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۰۹,۳۰۰ ۲۱۴,۷۰۰
۱ ماهه ۲۱۶,۲۰۰ ۲۲۱,۸۰۰
۲ ماهه ۲۲۳,۱۰۰ ۲۲۸,۹۰۰
۳ ماهه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

لیوان کلاه دار دسته دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۴۴,۶۰۰ ۱۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۱۴۹,۴۰۰ ۱۵۳,۲۰۰
۲ ماهه ۱۵۴,۲۰۰ ۱۵۸,۱۰۰
۳ ماهه ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

لیوان فانتزی نی دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۹,۲۰۰ ۱۳۲,۸۰۰
۱ ماهه ۱۳۳,۴۰۰ ۱۳۷,۲۰۰
۲ ماهه ۱۳۷,۷۰۰ ۱۴۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

قمقمه شیکر انگشتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۳۰,۲۰۰ ۲۳۶,۶۰۰
۱ ماهه ۲۳۷,۸۰۰ ۲۴۴,۴۰۰
۲ ماهه ۲۴۵,۴۰۰ ۲۵۲,۲۰۰
۳ ماهه ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد

ظرف غذا نی نی مهگل

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۴۶,۶۰۰ ۲۵۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۵۴,۷۰۰ ۲۶۱,۳۰۰
۲ ماهه ۲۶۲,۸۰۰ ۲۶۹,۶۰۰
۳ ماهه ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

قمقمه ساعت مهرسا

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۵۶,۶۰۰ ۲۶۲,۹۰۰
۱ ماهه ۲۶۵,۰۰۰ ۲۷۱,۶۰۰
۲ ماهه ۲۷۳,۵۰۰ ۲۸۰,۳۰۰
۳ ماهه ۲۸۲,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰ عدد

قمقمه شیکر کاوردار هاشوری

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۳۹۶,۷۰۰ ۴۰۶,۷۰۰
۱ ماهه ۴۰۹,۸۰۰ ۴۲۰,۱۰۰
۲ ماهه ۴۲۲,۹۰۰ ۴۳۳,۵۰۰
۳ ماهه ۴۳۶,۰۰۰ ۴۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰ عدد
بالا