خرید عمده خیابانی (سه چرخه، اسکوتر، ماشین، موتور) در پخش اسباب بازی برادران

هندی کار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۰۴,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

مجیک کار موزیکال بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۲۶۰,۰۰۰ ۶,۲۶۰,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۴۲۹,۰۰۰
۲ ماهه ۶,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۵۹۸,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۷۶۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

ماشین هپی کار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۸۵۱,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۹۸۲,۰۰۰ ۵,۱۱۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۳۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

سه چرخه عصا دار دلفین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵ عدد

اسکوتر فلزی اسپادان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۱۱۹,۰۰۰ ۵,۲۵۱,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۵,۳۸۹,۰۰۰
۳ ماهه ۵,۳۸۹,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶ عدد

مجیک کار PVC بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۲۱,۰۰۰ ۶,۷۲۱,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۰۳,۰۰۰ ۶,۹۰۳,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۰۸۵,۰۰۰ ۷,۰۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

زنگ اسکوتر و دوچرخه

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۲۲,۱۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
۱ ماهه ۱۲۵,۴۰۰ ۱۲۸,۲۰۰
۲ ماهه ۱۲۸,۷۰۰ ۱۳۱,۶۰۰
۳ ماهه ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

سه چرخه مدل ربات بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۲,۶۹۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ ۱۳,۰۲۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل دامبو بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۰,۰۰۰
۱ ماهه ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱,۴۸۰,۰۰۰
۳ ماهه ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱,۷۸۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل هارلی بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶,۷۳۸,۰۰۰ ۶,۹۱۲,۰۰۰
۱ ماهه ۶,۹۲۰,۰۰۰ ۷,۰۹۹,۰۰۰
۲ ماهه ۷,۱۰۲,۰۰۰ ۷,۲۸۶,۰۰۰
۳ ماهه ۷,۲۸۵,۰۰۰ ۷,۴۷۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

سه چرخه مدل هیرو بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵,۶۶۵,۰۰۰ ۵,۶۶۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵,۸۱۸,۰۰۰ ۵,۸۱۸,۰۰۰
۲ ماهه ۵,۹۷۱,۰۰۰ ۵,۹۷۱,۰۰۰
۳ ماهه ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

تاپ کار دسته دار بی بی لند

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸,۳۹۲,۰۰۰ ۸,۶۰۸,۰۰۰
۱ ماهه ۸,۶۱۹,۰۰۰ ۸,۸۴۱,۰۰۰
۲ ماهه ۸,۸۴۶,۰۰۰ ۹,۰۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۹,۰۷۳,۰۰۰ ۹,۳۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا