قیمت عمده ������ ���������� �������� ���� در پخش اسباب بازی برادران

پاپیت ۱۵ مدل جور

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲۷۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

دسته کلید هوگر گیمز

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

مجموعه پلیس آرپی جی

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۱۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۷۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

تبلت جادویی ۸.۵ اینچ

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۹۹۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۳۱,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۶۰ عدد

منچ و مارپله پارچه ای آهو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۲۸۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۹,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

ست شن بازی تسما (A)

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۲۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۸ عدد

لباسشویی روژان

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۲,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۰۶ عدد

هواپیما روژان

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۳,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۶ عدد

بادکنک ۲۸۰ گرمی میکس

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۱۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۹۷,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

ماشین ۲۰۶/۵ پاندا

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳۳۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۴۸,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۲۴ عدد

عروسک جعبه ای آهو

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۱,۰۵۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۱۰۶,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۳۰ عدد

آتش نشانی فکری موزیکال تسما

۱۰ تا ۱۵ ٪ تخفیف نقدی
قیمت کارتنی ۳,۱۱۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳,۲۶۴,۰۰۰ ریال
تعداد در کارتن ۱۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا