لیست قیمت اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

دفترچه یادداشت بزرگ طرح دار

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۰,۳۰۰ ۷۲,۱۰۰
۱ چک ۷۲,۲۰۰ ۷۴,۱۰۰
۳ چک ۷۴,۱۰۰ ۷۶,۰۰۰
۵ چک ۷۶,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰ عدد

پاک کن رنگی ۴۰۰۹ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۸,۱۰۰ ۴۹,۰۰۰
۱ چک ۴۹,۴۰۰ ۵۰,۳۰۰
۳ چک ۵۰,۷۰۰ ۵۱,۶۰۰
۵ چک ۵۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۳۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۹۰۰
۱ چک ۶۲,۷۰۰ ۶۳,۶۰۰
۳ چک ۶۴,۳۰۰ ۶۵,۳۰۰
۵ چک ۶۶,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰۰ عدد

پاک کن میوه ای آرتلاین ( بسته بندی ۲۰ تایی )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۸,۶۰۰ ۸۰,۴۰۰
۱ چک ۸۰,۷۰۰ ۸۲,۶۰۰
۳ چک ۸۲,۸۰۰ ۸۴,۸۰۰
۵ چک ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۰۰ عدد

مداد قرمز کوییلو ( QUILO )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۸۰۰ ۵۲,۷۰۰
۱ چک ۵۳,۲۰۰ ۵۴,۱۰۰
۳ چک ۵۴,۶۰۰ ۵۵,۵۰۰
۵ چک ۵۶,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

پاک کن سفید JM۱۱۳۰ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹,۰۰۰ ۵۰,۸۰۰
۱ چک ۵۰,۳۰۰ ۵۲,۲۰۰
۳ چک ۵۱,۶۰۰ ۵۳,۶۰۰
۵ چک ۵۳,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۹۶۰ عدد

مداد مشکی ۴۱۳ پارسیکار ( PARSIKAR )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۸۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۳,۲۰۰ ۵۵,۱۰۰
۳ چک ۵۴,۶۰۰ ۵۶,۵۰۰
۵ چک ۵۶,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

مداد مشکی ۴۰۴ ( داخلی ) CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱,۸۰۰ ۵۳,۶۰۰
۱ چک ۵۳,۲۰۰ ۵۵,۱۰۰
۳ چک ۵۴,۶۰۰ ۵۶,۵۰۰
۵ چک ۵۶,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸۸۰ عدد

چسب نواری ۳۶ یارد ایمر ( IMMER )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۲۰۰ ۸۶,۰۰۰
۱ چک ۸۵,۵۰۰ ۸۸,۳۰۰
۳ چک ۸۷,۷۰۰ ۹۰,۶۰۰
۵ چک ۹۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد

خودکار مشکی کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۳۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ چک ۷۱,۲۰۰ ۷۳,۱۰۰
۳ چک ۷۳,۱۰۰ ۷۵,۰۰۰
۵ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

خودکار قرمز کنکو مدل فینو ( Canco )

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۹,۳۰۰ ۷۱,۲۰۰
۱ چک ۷۱,۲۰۰ ۷۳,۱۰۰
۳ چک ۷۳,۱۰۰ ۷۵,۰۰۰
۵ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۵۰۰ عدد

پاک کن مثلثی رنگی ۲۵۳۶ CBS

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
۱ چک ۷۵,۰۰۰ ۷۶,۹۰۰
۳ چک ۷۷,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰
۵ چک ۷۹,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۱۵۲ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا