خرید عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

مسلسل ام ۱۶ آرمان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۵,۳۰۰ ۷۵۳,۸۰۰
۱ ماهه ۷۵۵,۲۰۰ ۷۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۵,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

زنگ چین ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

لباس مرد عنکبوتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۶۸۰,۸۰۰ ۶۹۸,۳۰۰
۱ ماهه ۶۹۹,۲۰۰ ۷۱۷,۲۰۰
۲ ماهه ۷۱۷,۶۰۰ ۷۳۶,۱۰۰
۳ ماهه ۷۳۶,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸۴ عدد

عروسک ماکسی جعبه دار آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۹۳,۹۰۰ ۵۰۵,۹۰۰
۱ ماهه ۵۰۷,۳۰۰ ۵۱۹,۶۰۰
۲ ماهه ۵۲۰,۶۰۰ ۵۳۳,۳۰۰
۳ ماهه ۵۳۴,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

تفنگ دیسک پرتاب کن

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۱,۱۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
۱ ماهه ۵۵۵,۷۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲ ماهه ۵۷۰,۳۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
۳ ماهه ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۶۸ عدد

موستانگ قدرتی استندی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

تخت خواب بی بی ناز گلدن تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۷۳,۶۰۰ ۴۸۵,۶۰۰
۱ ماهه ۴۸۶,۴۰۰ ۴۹۸,۷۰۰
۲ ماهه ۴۹۹,۲۰۰ ۵۱۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۱۲,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

ماشین موستانگ GT پلیسی استند قدرتی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۷,۶۰۰ ۵۶۱,۴۰۰
۱ ماهه ۵۶۲,۴۰۰ ۵۷۶,۶۰۰
۲ ماهه ۵۷۷,۲۰۰ ۵۹۱,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۲,۰۰۰ ۶۰۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

ماشین موستانگ GT پلیس قدرتی وکیومی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۴۵,۷۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
۱ ماهه ۵۶۰,۵۰۰ ۵۷۴,۷۰۰
۲ ماهه ۵۷۵,۲۰۰ ۵۸۹,۸۰۰
۳ ماهه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بوگاتی سلفونی امیران

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۴۰,۰۰۰ ۷۵۹,۴۰۰
۱ ماهه ۷۶۰,۰۰۰ ۷۷۹,۹۰۰
۲ ماهه ۷۸۰,۰۰۰ ۸۰۰,۴۰۰
۳ ماهه ۸۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰ عدد

۲۴ بازی بازیمو

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۰۵,۶۰۰ ۸۲۶,۰۰۰
۱ ماهه ۸۲۷,۴۰۰ ۸۴۸,۳۰۰
۲ ماهه ۸۴۹,۲۰۰ ۸۷۰,۶۰۰
۳ ماهه ۸۷۱,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

مینی بوس بنز مای توی

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۵۱۲,۴۰۰ ۵۲۶,۳۰۰
۱ ماهه ۵۲۶,۳۰۰ ۵۴۰,۵۰۰
۲ ماهه ۵۴۰,۱۰۰ ۵۵۴,۷۰۰
۳ ماهه ۵۵۴,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا