قیمت عمده اسباب بازی، بازی فکری و لوازم التحریر در پخش اسباب بازی برادران

اسلایم شب یلدا کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۸۳,۲۰۰ ۸۵,۱۰۰
۱ ماهه ۸۵,۵۰۰ ۸۷,۴۰۰
۲ ماهه ۸۷,۷۰۰ ۸۹,۷۰۰
۳ ماهه ۹۰,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰

تعداد در کارتن ۴۸ عدد

مسلسل ام ۱۶ آرمان

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۳۵,۳۰۰ ۷۵۳,۸۰۰
۱ ماهه ۷۵۵,۲۰۰ ۷۷۴,۲۰۰
۲ ماهه ۷۷۵,۱۰۰ ۷۹۴,۶۰۰
۳ ماهه ۷۹۵,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۸ عدد

عروسک مای مای موفر کلاه دار APT

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۰۸۱,۰۰۰
۱ ماهه ۲,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۰۰۰
۲ ماهه ۲,۱۳۸,۰۰۰ ۲,۱۹۳,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسلایم خرسی ۵۰۰ کوئین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۸۳,۱۰۰ ۱۸۷,۷۰۰
۱ ماهه ۱۸۸,۱۰۰ ۱۹۲,۸۰۰
۲ ماهه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۹۷,۹۰۰
۳ ماهه ۱۹۸,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰

تعداد در کارتن ۳۰ عدد

تفنگ فرفره آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۲۸۹,۵۰۰ ۲۹۶,۹۰۰
۱ ماهه ۲۹۷,۳۰۰ ۳۰۴,۹۰۰
۲ ماهه ۳۰۵,۱۰۰ ۳۱۲,۹۰۰
۳ ماهه ۳۱۳,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

لگو هیرو جعبه ای طلقی آتاتویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴۲۹,۲۰۰ ۴۴۰,۳۰۰
۱ ماهه ۴۴۰,۸۰۰ ۴۵۲,۲۰۰
۲ ماهه ۴۵۲,۴۰۰ ۴۶۴,۱۰۰
۳ ماهه ۴۶۴,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰۲ عدد

هفت تیر سر طلایی آتا تویز

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۷۵,۷۰۰
۱ ماهه ۱۷۶,۷۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
۲ ماهه ۱۸۱,۳۰۰ ۱۸۵,۲۰۰
۳ ماهه ۱۸۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد

آشپزخانه کلبه ۴۵ M۱۰

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۴,۶۵۸,۰۰۰
۱ ماهه ۴,۶۶۳,۰۰۰ ۴,۷۸۴,۰۰۰
۲ ماهه ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰
۳ ماهه ۴,۹۰۹,۰۰۰ ۵,۰۳۶,۰۰۰

تعداد در کارتن ۱۰ عدد

ماشین شاسی بلند p۲ پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۲۵,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۲۴,۰۰۰ ۱,۹۷۴,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۹۷۴,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

سوپر آئودی پلیس درج

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
۳ ماهه ۱,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

لگو چمدانی پرشین

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۱,۸۶۱,۰۰۰ ۱,۹۰۹,۰۰۰
۱ ماهه ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
۲ ماهه ۱,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۰۱۲,۰۰۰
۳ ماهه ۲,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰

تعداد در کارتن ۸ عدد

زنگ چین ۴ نفره

کارتنی (ریال) کمتر از کارتن (ریال)
نقدی ۷۲۹,۸۰۰ ۷۴۸,۳۰۰
۱ ماهه ۷۴۹,۵۰۰ ۷۶۸,۵۰۰
۲ ماهه ۷۶۹,۲۰۰ ۷۸۸,۷۰۰
۳ ماهه ۷۸۹,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰

تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پخش عمده اسباب بازیهای بی بی لند، مای توی، خرم، دانیال، راشا، تسما، سالار، بتا، آتا تویز

بالا