خرید عمده فیگور از پخش اسباب بازی برادران

فیگور شخصیت انیمیشن

قیمت کارتنی ۱۰۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۱۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۰۰ عدد

فیگور شخصیت جعبه ای (چراغدار)

قیمت کارتنی ۳۳۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۵۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۲ عدد

فیگور شخصیتی ۵ عددی

قیمت کارتنی ۴۹۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۱۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

فیگور نینجا ۲ عددی

قیمت کارتنی ۲۲۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸۰ عدد

فیگور ۵ عددی نینجا

قیمت کارتنی ۴۲۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

فیگور نینجا ۳ عددی

قیمت کارتنی ۲۹۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۰۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

فیگور ونوم

قیمت کارتنی ۲۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

ست کماندو دو عددی راشا

قیمت کارتنی ۳۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

اسپایدرمن روکارتی

قیمت کارتنی ۳۴۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۵۴ عدد

فیگور بتمن آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور ۳ عددی نینجا آتا تویز

قیمت کارتنی ۳۹۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۴ عدد

فیگور نینجا تکی

قیمت کارتنی ۱۰۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۰۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

فیگور اسپایدرمن مفصلی

قیمت کارتنی ۲۸۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۹۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور هالک

قیمت کارتنی ۱۹۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۰۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

فیگور ۵ عددی نینجا آتا تویز

قیمت کارتنی ۶۱۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فیگور لاک پشت نینجا

قیمت کارتنی ۱۲۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۲۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا