خرید عمده ماشین های کلاسیک از پخش اسباب بازی برادران

نیسان فلزی عقب کش باربند دار

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فلوکس سه عددی آتا تویز

قیمت کارتنی ۱۳۶,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۴۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶۰ عدد

نیسان سلفونی

قیمت کارتنی ۱۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

اکسپرس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۳۶۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۸ عدد

وانت ۳ چرخ هندی

قیمت کارتنی ۱۷۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۷۹,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

بی ام و ۲۰۰۲ فلزی عقب کش

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

فورد تاندربرد خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۱۵۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۶۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۴۰ عدد

بنز فلزی ۲۲۰ عقب کش درب باز شو

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

نیسان جعبه ای جونیور درج

قیمت کارتنی ۱,۰۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین می باخ وکیومی درج

قیمت کارتنی ۵۴۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

نیسان فلزی عقب کش درب باز شو

قیمت کارتنی ۴۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۴۴ عدد

ژیان قدرتی وکیومی درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

مرسدس بنز کلاسیک درج

قیمت کارتنی ۶۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۴۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کادیلاک درج

قیمت کارتنی ۷۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۴۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

ماشین رولز رویس وکیوم درج

قیمت کارتنی ۴۶۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

سوپر فورد کلاسیک درج

قیمت کارتنی ۱,۲۱۸,۲۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۲۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

الدزمبیل درج

قیمت کارتنی ۶۵۴,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۶۷۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

رولز رویس نوین

قیمت کارتنی ۸۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶۰ عدد

پیکان وانت درج

قیمت کارتنی ۱,۰۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۰۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۵ عدد

مینی بوس بنز ۳۰۹

قیمت کارتنی ۳۶۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۸۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

پیکان وانت ایران ناسیونال خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۲۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۷۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

فولکس کپل

قیمت کارتنی ۸۹۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا