خرید عمده خاور از پخش اسباب بازی برادران

کامیون گاز پیام

قیمت کارتنی ۸۹,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۹۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸۴ عدد

خاور امداد خودرو خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۴۷۵,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۰۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

خاور تانکر دار خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۳۴۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

خاور وکیوم کوچک خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۳۴۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۶۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

سوپر ماک خرم

قیمت کارتنی ۳۹۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۱,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

تریلر مک کوئین ماتیا

قیمت کارتنی ۴۰۲,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۲۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

تریلر بشکه بر ماتیا

قیمت کارتنی ۳۱۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۳۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

خاور جرثقیل خزلی پلاست

قیمت کارتنی ۳۹۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۲ عدد

مینی خاور درج

قیمت کارتنی ۸۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۹۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۶ عدد

خاور کمپرسی درج

قیمت کارتنی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲,۴۲۲,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون حمل موتور بزرگ درج

قیمت کارتنی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۴۷۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

کامیون با بیل و شنکش سلفونی

قیمت کارتنی ۲۳۳,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۲۴۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۲۴ عدد

کامیون امداد خودرو درج

قیمت کارتنی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۷۳۷,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون ترانزیت درج

قیمت کارتنی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۳۱۶,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۹ عدد

کامیون پنترز چادری درج

قیمت کارتنی ۵۱۵,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۳۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کامیون ولوو تارا

قیمت کارتنی ۴۲۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۴۵۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۸ عدد

کمپرسی ۶ چرخ ۲۰۰۰

قیمت کارتنی ۱۴۷,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱۵۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۰ عدد

مینی کمپرسی نشکن کیوان

قیمت کارتنی ۳۰۴,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۳۱۸,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۳۶ عدد

کامیون آروکس جعبه ای گونش

قیمت کارتنی ۸۰۸,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۸۴۴,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۶ عدد

کامیون حمل لودر درج

قیمت کارتنی ۵۳۶,۵۰۰ ریال کمتر از کارتن ۵۶۵,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

کامیون خودروبر نیکو

قیمت کارتنی ۶۶۱,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۷۰۳,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۱۲ عدد

سوپر خاور سلفونی درج

قیمت کارتنی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال کمتر از کارتن ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال تعداد در کارتن ۸ عدد

پخش عمده اسباب بازی در تهران ، مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان ، تبریز و سایر شهرهای ایران

بالا