مجموعه کارت های کودک آموز
مجموعه کارت های کودک آموز
مجموعه کارت های کودک آموز

مجموعه کارت های کودک آموز
قیمت کارتنی ۷۶,۰۰۰ ریال
کمتر از کارتن ۸۲,۰۰۰ ریال
تعداد در یک کارتن ۵۰ عدد
ابعاد : ۱۰ * ۱۰ سانتی متر
محدوده سنی: ۳ سال به بالا
فلش کارت آموزشی کودک از جمله ابزارهای آموزشی است که با تکیه بر فعال سازی و بهبود عملکرد نیمکره راست مغز توسعه یافته است. همانطور که کار کردن یک عضله آن را قوی تر می کند، انجام این فعالیت ها نیز به ورزیده شدن مغز کمک می کند.
در آموزشهای معطوف بر نیمکره راست مغز تکیه بر افزایش حساسیت، نکته سنجی، خلاقیت و تخیل کودک است و تعلیم و تربیت آن بر اساس حس همکاری و عشق بنا شده است. همانطور که در آموزش های معطوف به نیمکره چپ مغز تمرکز بر رویارویی و رقابت است.
فلش کارت آموزشی کودک یکی از مهمترین ابزارهای آموزش غیر مستقیم یا بازی فکری محسوب می شود که در اکثر روش های آموزشی مورد استفاده و تاکید قرار گرفته است.
در حال حاضر دامنه متنوعی از فلش کارت ها در بازار وجود دارند. کارکرد برخی صرفا سرگرمی کودک و آشنایی آن با انواع پدیده ها، اشیاء ابزارها و مفاهیم است. برخی نیز با رویکرد مکاتب آموزشی خاص به تقویت مهارت های ذهنی معطوف به نیمکره راست مغز می پردازند.

 

مناسب ترین قیمت عمده اسباب بازی در پخش برادران

بالا